Organisatie

voorzitter Nico Vaessen De vereniging bestaat uit aspirant, werkende, honoraire, ere en rustende leden. Aspirant en werkende leden zijn zij die actief deelnemen aan de repetities en de optredens. Honoraire leden zijn zij die door het bestuur zijn aangezocht ter ondersteuning van de vereniging. Ereleden zijn zij die door de leden en bestuur als zodanig zijn benoemd. Rustende leden zijn zij die voor onbepaalde tijd niet actief aan het koorgebeuren kunnen deelnemen maar wel lid willen blijven.

Het bestuur bestaat uit 7 personen. De voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en de penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. Samen met de overige bestuursleden geven zij leiding aan de vereniging en leggen zij een keer per jaar, tijdens de algemene ledenvergadering, verantwoording af over het door haar gevoerde beleid.

Daarnaast kent de vereniging nog een aantal commissies.

Bestuur

Nico Vaessenvoorzitter / secretarisdagelijks bestuur
Helma Janssenpenningmeesterdagelijks bestuur
Wim van Vlerkenlid 

Commissies

Muziekcommissie
Hans van Langeveld
Petra van Langeveld
Jacques Lemmens
Wim van Vlerken
De muziekcommissie bestaat uit: een lid per stempartij, een lid namens het bestuur, de dirigent en de bibliothecaris. Zij doet voorstellen met betrekking tot de programmakeuze voor concerten, etc. Zij houdt hierbij rekening met de wensen en mogelijkheden van het koor.
Stemvertegenwoordigers
Els Hessingalten
Helma Janssensopranen
Nico Vaessentenoren
De stemvertegenwoordigers zijn het aanspreekpunt voor de leden van de eigen stempartij. Zij onderhouden tevens het contact met het bestuur inzake aangelegenheden de eigen stempartij betreffende.
Uniformencommissie
Ellen van Elderen
Dora Slaats
Hanneke Zwanenberg
 
Ontspanningscommissie Cisca Gruyters
Marietje Knapen
Antoinette Meulendijks
Diny Mollemans
Nico Vaessen
Deze commissie verzorgt alle nevenactiviteiten zoals een feestavond, uitstapjes ed.

Kascontrolecommissie
Jan van Ravensberg
Dora Slaats
Diny Mollemans
De taak van deze commissie is: het controleren van de kas en de jaarrekening, die opgemaakt worden door de penningmeester, voor de jaarvergadering.
Public relation
Harry Rademakers De taak van deze commissie is: de belangen van het koor zo optimaal mogelijk te behartigen, door o.a. publicaties in wijk- en regiobladen.
Lady-speaker
Helma Janssen De taak van de lady-speaker is, tijdens een concert, het aankondigen van de te zingen liederen en het geven van achtergrondinformatie over de betekenis van de liederen.
BibliotheekWim van VlerkenHij draagt zorg voor het onderhoud en beheer van alle muziekwerken. Hij plaatst tijdig de te gebruiken muziekwerken in de repetitie- respectievelijk concertmappen. De leden kunnen hierbij behulpzaam zijn.
Presentie, afwezigheidWim van Vlerken
Telefoon: 06 31 90 32 59
Email: wilhelmusvanvlerken@gmail.com
Bijhouden aan- en afwezigheid
WebsiteFrans Jacobs
Harry Rademakers
beheer
contactpersoon

  Terug Vooruit Top Print