Geschiedenis

Op 13 oktober 2009 werd besloten tot samenvoeging van de koren:

Houts Gemengd Koor "St. Caecilia"
en
Gemengde Zangvereniging "Crescendo"


Geschiedenis HGK "St. Caecilia"

Jubileumuitgave St. Caecilia 1916-2006

Geschiedenis GZ "Crescendo"

herinneringen aan GZ Crescendo 1991-2009