Geschiedenis "Crescendo"

OPRICHTING
De Gemengde Zangvereniging Crescendo is op 1 juli 1991 opgericht onder de naam Houtse Gemengde Zangvereniging Crescendo. Houtse omdat de leden in Mierlo-Hout wonen en de vereniging in deze wijk van Helmond zijn domicilie heeft. Mevrouw Tonny Verbunt, mevrouw Riek Verbunt en de heer Martien Kollee zijn de eerste bestuursleden die samen met voorzitter Harry Franken onze vereniging in Mierlo-Hout een bestaansrecht hebben gegeven. In de loop van de jaren meldden zich ook leden die geen binding hadden met Mierlo-Hout. In 1995 is besloten om de toevoeging Houtse in de naamgeving van het koor weg te laten.

In de huidige samenstelling van het koor zingen nog steeds 9 leden van de 30 die indertijd aan de wieg van "Crescendo" hebben gestaan. Die sociale betrokkenheid van de leden heeft zeker ertoe bijgedragen dat het koor nu ongeveer 35 leden telt.

Muzikaal is het koor ook gegroeid. Vanaf de oprichting in 1991 tot zomer 2006 stond Crescendo 15 jaar onder de geweldige leiding van Philip van Vlerken.
Sinds oktober 2006 is het koor met nieuw ťlan verder gaan zingen met Frans Lemmens, bekend van koren in Brabant en Limburg.

De Muzieklijst is door de jaren steeds aangepast en uitgebreid, en telt meer dan honderd gevarieerde nummers. Bij elk optreden studeren we er een aantal in.


HET BEGIN
Onze eerste uitvoering is een koffieconcert in oktober 1991. In de jaren daarop nemen de uitvoeringen toe. Sinds 1992 verzorgen we jaarlijks vier tot vijf optredens. Daarnaast luistert het koor van tijd tot tijd een Eucharistieviering op, zoals tijdens de feestdag van St. Cecilia en op 24 december verzorgt het koor een van de diensten in de parochiekerk. Al zijn wij een profaan koor, toch staan op onze muzieklijst een twintigtal geestelijke werken. In de afgelopen jaren hebben wij diverse keren een korenmiddag of -avond georganiseerd; avonden waaraan drie of vier andere koren uit Helmond of omgeving deelnamen, maar wel zonder wedstrijdverband. Musiceren is voor ons het belangrijkste.
Een hoogtepunt zowel in het verenigingsleven als in het muzikale gebeuren is geweest de reis naar Grudziadz, Polen, in mei 1993. In samenwerking met het plaatselijke mannenkoor "Echo", hebben wij in Grudziadz en omgeving enkele concerten verzorgd en namens de inwoners van Mierlo-Hout de financiŽle nood van een jongens-weeshuis en een verpleeghuis een klein beetje kunnen verlichten. Deze achtdaagse reis heeft het koor enorm goed gedaan en heeft het koor ervaren ook muzikaal iets te betekenen. Ook de reis ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan naar Brugge en Oostende in 2001 is een waar hoogtepunt geweest.

CONCERTEN en andere kooractiviteiten van 1 januari 2000 tot 14 oktober 2009

2000
7meiTOV-gebouwKorendag onder auspiciŽn van het Helmonds Mannenkoor.
21meiCARAT-paviljoenconcert "in the rain".
24septemberDe Geseldonkkoffieconcert samen het het Operette Gezelschap Peelland en de Tamboers van fanfare Unitas.
12oktoberLuciakerkuitvaartmis voor ons lid en oud-voorzitter Harrie Franken.
13decemberDeurneKerstconcert in Huize De Nieuwenhof.
17decemberGaviolizaalkerstconcert samen met Euphonia uit Aarle-Rixtel.
24decemberLuciakerkde kerstmis


2001
1aprilDe Geseldonkkoffieconcert met fanfare Unitas, de drumband en de Morris Dancers.
19
20
meiBelgiŽCONCERTREIS NAAR BRUGGE EN OOSTENDE.
10junihet SpeelhuisLandjuweel van de schutters, korenoptreden.
23septemberDe Geseldonkkoffieconcert samen met een orkest van Phileutonia.
2oktoberLuciakerkuitvaartmis voor ons lid Cor van Dijk.
22novemberLuciakerkuitvaartmis voor ons lid Martien Kollee.
24novemberLuciakerkmis i.v.m. het Ceciliafeest.
19decemberAarle-RixtelKerstconcert in MariŽngaarde.
24decemberLuciakerkde kerstmis


2002
23januariLuciakerkMis voor ons overleden koorlid Wim Wenders
26meiAarle-RixtelEen mis verzorgd in de kapel van MariŽngaarde.
30meiDe GeseldonkEen serenade voor het huwelijk van Marion en Martien Brands.
22septemberDe GeseldonkOns koffieconcert samen met de tamboers van Fanfare Unitas en een demonstratie van de Country Dansers The Traveling Hat.
24novemberLuciakerkEen mis i.v.m. het Ceciliafeest
18decemberMierlokerstconcert in verzorginghuis BethaniŽ
21decemberElkerliek Ziekenhuiskerstconcert samen met het Helmonds Mannenkoor in de kapel.
24decemberLuciakerkkerstmis


2003
27aprilPauluskerkKoninginneconcert samen met Helmonds Mannenkoor en het Gemengd Koor Vivace
28septemberDe GeseldonkKoffieconcert samen met het Schippersvrouwenkoor "de Walnoten".
15novemberLuciakerkMis in verband met de viering van het Cecilia-feest.
10decemberDeurneKerstconcert in verzorginghuis "De Nieuwenhof".
21decemberLuciakerkGezamenlijk kerstconcert met het Houts Gemengd Koor van ít Hout.
24decemberLuciakerkDe avondkerstmis.


2004

1 januari 2004 12,5-jarig bestaan van Gemengde Zangvereniging "Crescendo"

27maartLuciakerkeen herdenkingsmis.
4aprilDe Geseldonklenteconcert samen met het PABO-koor.
8meiLuciakerk25-jarig huwelijksmis van Marianne en Rutger Hornikx
10oktoberAstenGezamenlijk concert met 4 koren, op uitnodiging van De Peelgalm (van onze bas).
20novemberLuciakerkCeciliaviering en daarna het jaarfeest.
14decemberKeyzerinnedaelKerstconcert.
18decemberAnna-theaterKerstconcert samen met Marcando.
24decemberLuciakerknachtmis voor Kerst.


2005
3aprilDe Geseldonk"Concerto della Primavera" met "De Peelgalm" uit Asten, de percussiegroep van fanfare Unitas en met het "Vrouwenkoor Confetti".
19juliLuciakerkUitvaartmis van ons lid Jan Verbunt.
17septemberOns jaarlijkse uitstapje naar Nijmegen en Alphen aan de Maas.
18septemberCaratpaviljoenOpenlucht optreden.
23oktoberDe GeseldonkHerfstconcert met de "Rimboband" (verstandelijk gehandicapten). BRABANT was het gezamenlijk slotnummer.
19novemberLuciakerkCeciliaviering en daarna het jaarfeest.
14decemberAarle-RixtelKerstconcert (opgenomen op CD) in de kapel van MariŽngaarde.
24decemberLuciakerkNachtmis voor Kerst, met Philip van Vlerken


2006
23aprilDe GeseldonkVoorjaarsconcert samen met het Koor Didoko uit Dierdonk, de Bald Eagle Country Dancers, Wereldkoor Keskedee uit Nuenen en Accordeonvereniging Helmond A.K.
15juniStiphoutUitvaartmis voor ons lid Jo van Gerven.
27augustusMierlo-Houtt.g.v. de Houtse Manifestatie, met een gezongen mis en een buitenoptreden op het kerkplein.
1septemberLuciakerkHuwelijksmis Esther Hornikx en Marcel Warmerdam: laatste directie van Philip van Vlerken
16septemberBaarle-NassauJaarlijkse kooruitstapje, naar Baarle-Nassau.
25novemberLuciakerkCeciliamis met aansluitend Ceciliafeest en groots afscheid van Philip van Vlerken na vijftien jaar!
16decemberTurnhoutKerstconcert samen met "De Zingende Kempen".
24decemberLuciakerkNachtmis voor Kerst, met Kimmy Verbunt.


2007
13meiCaratpaviljoenopenlucht optreden.
15septemberons jaarlijkse uitstapje, naar Eindhoven en Valkenswaard.
30septemberDe Geseldonkoptreden met als gasten "De Zingende Kempen" uit Turnhout.
24novemberLuciakerkMis met aansluitend Ceciliafeest.
16decemberGerardushuisin Deurne-Walsberg kerstprogramma met de Ex-HartpatiŽntenvereniging.
19decemberHuize "De Eeuwsels"traditiegetrouw kerstconcert.
24decemberLuciakerknachtmis voor Kerst, met een nieuwe mis van Abbť Bourguignon vol franse kerstmelodieŽn.


2008
30maartSevenumOptreden met "Die Sevensanghers" en het Horster Mannenkoor.
13aprilSpeelhuis HelmondFederatieconcert van de Helmondse korenfederatie.
18meiDen BoschOpluistering twee missen in de kathedraal Sint-Jan.
21septemberDe GeseldonkOptreden met Accordeonvereniging AK en gemengd zangkoor Arcen
17decemberHof BruhezeKerstconcert
20decemberSt. LuciakerkKerstuitvoering samen met Houtse koren en blazers


2009
26maartDe GeseldonkOptreden met de Helmondse Liederentafel Het Akkoordje
3meiDen BoschOpluistering twee missen in de kathedraal Sint-Jan en een boottocht op de Binnendieze.
20septemberBrandevoortOPTREDEN met Phileutonia Slagwerk ensemble en "Die Sevensanghers"Crescendo 2009

TRANSFORMATIE
Houts Gemengd Koor
Na een voorbereiding van bijna twee jaar hebben de leden van het HGK St. Caecilia en van GZ Crescendo op dinsdag 13 oktober 2009 op een bijzondere ledenvergadering besloten om samen verder te gaan. Het nieuwe koor heeft de naam Houts Gemengd Koor gekregen.

Aan het einde van 2006 komen enkele bestuursleden van beide koren bij elkaar voor een eerste overleg. Beide besturen ervaren binnen hun koor dezelfde problemen en zorgen. Problemen als vergrijzing, geen toename in het ledental, minder repetitiebezoek en zorgen als hoe lang kunnen onze leden nog zinvol hun hobby beoefenen en dat bij een koor op ít Hout.
In 2007 komt een delegatie van beide besturen verschillende keren bijeen om te brainstormen naar mogelijkheden. Aan het einde van dat jaar is de intentie uitgesproken te willen werken aan het samengaan van beide koren. Een volledig samengaan is een optie, waarbij de leden nog vele jaren kunnen zingen op ít Hout. Een eerste aanzet wordt gemaakt door in december 2008 een gezamenlijk kerstconcert in de St. Luciakerk te geven. Het idee wordt uitgebreid met een gezamenlijke koffietafel voorafgaand aan het concert.

Op de ledenvergaderingen van maart 2009 geven de leden toestemming een werkgroep bestaande uit leden van beide koren te vormen. De werkgroep krijgt de opdracht om een plan van aanpak te maken. Langs de weg van geleidelijkheid moet de werkgroep uiterlijk op de jaarvergadering van maart 2010 klaar zijn met haar opdracht. Vanuit het St. Caeciliakoor stappen Harry Rademakers, Rinie Meijers en Chris van Rijt in de werkgroep. Voor Crescendo zijn dat Nico Vaessen, Helma Janssen en Wim van Vlerken. Na elke bijeenkomst doet de werkgroep verslag aan de leden.
En dan . . . na een zestal bijeenkomsten waarbij toch enkele moeilijke hobbels genomen moesten worden, bijvoorbeeld de keuze van de repetitieavond en wie gaat het nieuwe koor leiden ligt er in augustus een plan van aanpak waarin de meeste leden zich kunnen vinden.
Op dinsdag 13 oktober was het dan zover. Leden van Crescendo hebben het koor opgeheven en leden van St. Caecilia zijn akkoord gegaan met een naamsverandering. Hiermee is de weg vrij voor een nieuw koor wat van de werkgroep de naam Houts Gemengd Koor heeft meegekregen. Ruim 60 liefhebbers van de koorzang hopen nog jarenlang in dit koor op ít Hout te kunnen zingen.


  Terug Vooruit Top Print